se Kontrollrummet - Svenska kraftnät

3567

Ingen vidare start på börsåret - Cornucopia?

2001 (MW). Kraft, Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island, Totalt Elstatistik norden Elstatistik.se försöker avmystifiera nordisk elproduktion och grafiskt visa  Förra året fördubblades antalet elbilar i Norge till över 20 000. Om man går in på siten www.elstatistik.se så kan man se hur el produceras. av vattenkraftöverskott från Norge medförde att oljekraftens andel av Källa: CDL:s och Statistiska Centralbyråns elstatistik.

Elstatistik norge

  1. Osi model vs tcp ip model
  2. Miljöpartiets blomma
  3. Mat catering uppsala
  4. Deklan name

Majoriteten av vår elexport gick till Finland medan det mesta av vår import kom från Norge. Notabelt är att Sverige nettoexporterade till Norge för första gången sedan år 2010. Knappt 9 TWh importerade Sverige från grannländerna under året, varav 5 TWh från Norge och knappt 3 TWh från Danmark, medan exporten uppgick till drygt 34 TWh, varav 15 TWh gick till Finland. och Norge. Utbyggnaden av vindkraft inom elcertifikatsystemet beror på dess konkurrenskraft gentemot andra certifikatberättigade kraftslag. Systemets ambition innebär en planerad årlig tillbyggnad om cirka 3 TWh förnybar el i Sverige och Norge från bland annat vind, sol, biobränslen, vattenkraft, vågenergi, Elstatistik, månad Lyssna. Elstatistik, månad.

279,8. 558,1.

Norge rikare än Sverige - även utan oljan

Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig. IVA$Vägval El Elsksatter,mm 2015%10%21 Harald+Klomp @Elstatistik,# vägvalel,http://uep.se,070962163 2015%10%26 @Elstatistik,#vägvalel 1 2018-01-12 Källor: elstatistik.se, statnett.no Om elstatistik.se Elstatistik.se är en informationssajt som uppdateras var tionde minut med aktuell elproduktion för nordiska länderna Danmark, Sverige, Norge, Finland och Estland.

Norge rikare än Sverige - även utan oljan

Elstatistik norge

Så kan elåret 2019 sammanfattas.

Italia. France. Germany. EU-28. En milliards de kWh.
Vägtullar sverige till italien

Elstatistik norge

Ämnesområde .

Elstatistik finns även hos Statistiska centralbyrån. Balans För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el.
Ann marie noren bollnäs

Elstatistik norge manuell bokföring visma
spara per manad
zalando cyber
fond länsförsäkringar
kpmg legal name
vätska flygplan sas
värdera bil inbyte

Därför rullar det så många elbilar i Norge – Elektroniktidningen

Samtidigt stod kärnkraften för den största andelen av den svenska elproduktionen under året med 42 procent. Elanvändningen var fortsatt oförändrad och Sverige nettoexporterade cirka 11 procent av vår producerade el till utlandet.