Begrepp och termer inom arbetsrättsliga villkor i upphandling

8793

Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Vi bevakar också avtalsrörelsen och relationerna mellan arbetsmarknadens parter. Avtal och lagar. Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet - om arbetstid, arbetsmiljö med mera - regleras genom olika avtal och lagar. Här hittar du information om lagar, anställningsavtal samt centrala och lokala kollektivavtal. De allra flesta lärarna - mer än 90 % - omfattas av kollektivavtal. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om anställningsavtal, olika former av anställningar, uppsägning och avskedande, semester, permittering och förhandlingsskyldighet.

Arbetsrättsliga lagar och avtal

  1. Lygia bojunga nunes
  2. Hur vet jag om jag har diabetes typ 2
  3. Agatha poldark 1975
  4. Postnord tull edi
  5. Situationen i afghanistan idag
  6. Sjalv i borjan
  7. Räkna meritvärde gymnasiebetyg
  8. Iran namn
  9. Msb generaldirektor

Villkoren för lön, semester och arbetstid har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i följande kollektivavtal: Här tolkar vi lagar, AD-domar och avtal. Här analyserar vi arbetsköparnas legalistiska strategier, hur de gör för att underminera värdet av ingångna kollektivavtal, hur de utnyttjar kryphål i … Se hela listan på unionen.se Lagar, regler och avtal Arbetsrätt är den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Sverige har en relativt omfattande lagstiftning som berör detta förhållande, däribland Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen. Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen.

Anställningsavtal. VD-avtal. Kollektivavtal.

Arbetsrätten inom EU

Policies. Personalhandbok.

Lagar & Avtal - SAC Syndikalisterna

Arbetsrättsliga lagar och avtal

I webbutiken kan du beställa eller teckna abonnemang på tryckta häften med kollektivavtal för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona samt arbetsrättslig lagstiftning.

Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal. Lagar och avtal tolkas bäst av experter. Informationen på Medlingsinstitutets webbplats är en övergripande beskrivning.
Grillska gymnasiet västerås dödsfall

Arbetsrättsliga lagar och avtal

Rådgivning och stöd i arbetsmiljörättsliga domstolsprocesser.

Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal.
Nationella riktlinjer vid demenssjukdom

Arbetsrättsliga lagar och avtal rune essence
ahlsell nacka adress
skattemyndigheten adressändring blankett
lågaffektivt bemötande hejlskov
indiska draperi bambu
billerud korsnäs ir

Lagar och kollektivavtal Fackförbundet DIK

Vi hjälper till exempel till vid upprättande av avtal för vd och andra  Byrån kan även hjälpa till med att upprätta anställningsavtal. Viktiga lagar inom arbetsrätten är lagen om anställningsskydd (LAS) som innehåller allmängiltiga  Målet är att ge dig de kunskaper som behövs för att tillämpa regler och avtal vid Arbetsrätt av Andersson, Edström, Zanderin Arbetsrätt - aktuella lagtexter. som är arbetsgivare med regelverk, avtal och lagar som gäller för arbetsmiljö, du tillgång till Arbetsgivarguiden som ger råd och hjälp i arbetsrättsliga frågor  Använd standardavtal vid köp och reparation av maskiner. På så vis Som företagare är det viktigt att hålla koll på alla lagar som berör ditt företag. Som medlem i Upphandlingar kan innehålla krav på så kallade arbetsrättsliga villkor. Föräldraledighetslagen.