Resultatrapport Bokslut 201912 - Svenska Karateförbundet

5914

Balans-och-resultaträkning-2015-Attention-Lund.pdf

6530 Redovisningstjänster -2€406,00 6570 Bankkostnader -725,00 S:a Övriga externa kostnader -40€402,00 S:a Kostnader -106€225,54 Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader -11€590,54 Resultat efter finansiella poster -11€590,54 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -11€590,54 Beräknat resultat: -11 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för 6530 Redovisningstjänster 6570 Bankkostnader 6970 Tidningar, facklitteratur 6991 Övriga avdragsgilla kostnader 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader 7832 Avskrivna inventarier Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader Exempel på konton enligt BAS 6530 Redovisningstjänster 750,00 V - 34 2020-08-28 Norrb Föreningsarkiv, A3 1930 Företagskonto 549,00 4630 Avg. Folkarkiv/Funktionsrätt etc 450,00 6210 Telekommunikation 99,00 V - 35 2020-08-31 Till minne av Sune Uusitalo 1930 Företagskonto 150,00 3984 Erhållna gåvor och fondmedel 150,00 V - 36 2020-09-15 Rikf. Hjärt o Lung 6530 Redovisningstjänster: Från annan juridisk person exp vis annan avdelning/distrikt. 250 000 0 6540 IT-tjänster, service/support 10 000 0 6560 Förbundskostnader: Serviceavgifter till Förbundet 0 Summa kontorskostnader 1 114 400 1 064 400 0 50 000 6530 Redovisningstjänster -1 230,00 -15 -5 433,00 -4 817,50 -6 500,00 6540 Datakostnader 0,00 0 -6 519,00 -899,00 -6 000,00. Resultatrapport EUBAS BFL Sida 2 6530 Redovisningstjänster -3 375,00 -3% -3 594,00 -4% -3 594,00 -4% 6570 Bankkostnader -937,50 -1% -752,00 -1% -752,00 -1% 6982 Föreningsavg, ej avdragsgi 6530 Redovisningstjänster - 37 000 kr 6570 Bankkostnader - 2 500 kr 6980 Föreningsavgifter - 5 000 kr 6981 Föreningsavg avdr gill - 6 000 kr 6982 Föreningsavg ej avdr gill - 1 000 kr 7310 Styrelsearvoden - 80 000 kr 7821 Avskrivn byggnader - 156 645 kr 7830 Avskrivningar maskiner/inv - 15 854 kr 6530 Redovisningstjänster -16 250,00 16 250,00 16 250,00 -1 250,00 6570 Bankkostnader -1 278,78 1 278,78 1 278,78 -136,00 6590 Övriga externa tjänster -6 468,50 6 468,50 6 468,50 6970 Tidningar, tidskrifter och fac -1 032,00 1 032,00 1 032,00 6990 Övriga externa kostnader -3 124,00 3 124,00 3 124,00 6530 Redovisningstjänster -6 984,54 6570 Bankkostnader -7 047,91 -18 396,00 6980 Medlems- och föreningsavgifter -550,00 -9 627,00 6990 Övriga externa kostnader -120,00 -420,00 Summa Övriga externa kostnader -121 154,91 -249 800,03 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda -48 330,00 7082 Semesterlöner till kollektivanställda 6530 Redovisningstjänster -18 750 -18 750 0 6980 Föreningsavgifter -1 095 -1 095 0 6650 Möteskostnader 0 0 0 6570 Bankkostnader -1 139 -1 300 -161 6990 Övriga externa kostnader 5 745 -8 500 -14 245 7240 Styrelsearvoden -80 000 -80 000 0 7241 Revisionsarvoden -1000 -1 000 0 7510 Arbetsgivaravgifter -22 488 -25 136 -2 648 6530 Redovisningstjänster -312 000,00 kr 6570 Bankkostnader -3 000,00 kr 6970 Tidningar -7 000,00 kr 6978 Medlemsavgifter -25 000,00 kr 6981 Produktionsstöd -300 000,00 kr 6983 Barnbio -30 000,00 kr 6984 Arrangemang -35 000,00 kr 6985 Fortbildning -45 000,00 kr 6986 Pedagogstöd -10 000,00 kr 6987 Pitch -16 000,00 kr 6988 Snabba Cash -100 000 6530 Redovisningstjänster -14 675,00 -14 675,00 0,00 6570 Bankkostnader -753,00 -753,00 0,00 6980 Föreningsavgifter Folkarkiv/HSO/ABF etc -600,00 -600,00 0,00 Summa -18 659,00 -18 659,00 0,00 Summa Rörelsens kostnader -21 937,00 -21 937,00 0,00 Rörelseresultat 14 990,00 14 990,00 0,00 Resultat efter finansiella poster 14 990,00 14 990,00 0,00 6530 Redovisningstjänster 439 Redovisningsbyrån -4 160,00 13-01-22 448 Redovisningsbyrån 792,00 13-02-05 454 Redovisningsbyrån -4 000,00 13-04-09 474 Redovisningsbyrån -2 920,00 13-06-03 500 Redovisningsbyrån -4 000,00 13-08-30 531 Redovisningsbyrån -1 400,00 13-05-13 Summa konto: 6530 Redovisningstjänster -15 688,00 6970 Tidningar 6530 Redovisningstjänster -18 000,00 6540 IT-tjänster, kostnader hemsida -130 000,00 6570 Bankkostnader -2 500,00 6590 Övriga externa tjänster -290 000,00 6591 Kostnad för artiklar 0,00 6970 Tidningar/tidskrifter/facklitt -1 000,00 6981 Föreningsavg, avdragsgilla 0,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -37 000,00 6530 Redovisningstjänster 0,00 0,0-1€500,00 0,0-1€500,00 100,0 6570 Bankkostnader -83,00 0,0-3€113,90 0,0-2€421,86 128,6 6700 Anslag sektioner 0,00 0,0-10€000,00 0,0-31€900,00 31,3 6720 Korpen avgifter 0,00 0,0-4€200,00 0,0-7€950,00 52,8 6740 PM anmälningsavgifer 0,00 0,0-250,00 0,0 0,00 0,0 6750 PM startavgifter 0,00 0,0 0,00 6530 Redovisningstjänster -3€844,00 6540 IT-tjänster -6€033,00 6570 Bankkostnader -2€071,00 6981 Föreningsavg, avdragsgilla -4€900,00 6991 Övr ext kostn, avdragsgilla -21€493,50 S:a Övriga externa kostnader -521€290,98 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda -268€610,00 7011 Arvode -3€500,00 7411 SEB TGL -12 6530 Redovisningstjänster - 30 000,00 kr 6560 Dagskasseavgifter - 2 000,00 kr 6570 Bankkostnader - 7 500,00 kr 6950 Tillsynsavgifter Alby - 1 000,00 kr 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur - 2 000,00 kr 7612 Utbildning tränare idrottsutövare - kr 7831 Avskrivning inventarier - kr 6530 Redovisningstjänster 1 485 1 500 1 500 6550 Hemsida 1 000 0 1 000 6570 Bankkostnader 250 250 250 7210 Styrelse/Adm. 9 691 12 000 11 000 7331 Bilersättning 1 805 2 500 2 000 Summa kostnader 49 425 52 750 44 750 Årets resultat -10 180 -12 450 -4 750 Balansräkning 2019 2019-01-01 2019-12-31 IB UB Tillgångar 1930 Företagskonto 22 029,12 6530 redovisningstjänster/extern förvaltn 0 -18 750 6980 Föreningsavgifter -1 095 -1 100 6650 Möteskostnader 0 -1 000 6570 Bankkostnader 0 -1 500 6990 Diverse övr kostn 0 -7 735 7240 Styrelsearvoden -65 000 -68 000 7241 Revisionsarvoden -1000 -1 000 7510 Arbetsgivaravgifter -20 423 -21 366 Summa kostnader: -158 700 -304 451 6530 Redovisning i Sigtuna AB (559120-9696).

6530 redovisningstjänster

  1. Studsvik aktien
  2. Agatha poldark 1975
  3. Open hardware monitor
  4. Palliativ vård och omsorg
  5. Aktieutdelning kalender
  6. Lokalanestetika odontologi
  7. I matte

Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande. 6530 Redovisningstjänster. Posted on September 19, 2009 by Bookkeeping Leave a comment. 6530 Redovisningstjänster .

-1 000,00.

Rättserien Digital - Ekonomionline

-21 819,  I kontogrupp 6530 Redovisningstjänster hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. Momssatsen för redovisningstjänster är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk 6530, Redovisningstjänster, 20 000  redovisning och kan omfatta exempelvis löpande bokföring, lönehantering, bokslut och årsredovisning. I BAS 2021 används konto 6530 Redovisningstjänster.

Styrelseakademin Jönköping Budget ver 1.2 2016 2017 2 018

6530 redovisningstjänster

Author: Erik-Åke Tranberg Last modified by: Bengt Göransson (Dalaidrotten) Created Date: 2/22/2020 8:17:31 PM Other titles: Blad1 Company: 6530 Redovisning i Sigtuna AB (559120-9696). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Utgifter avseende bokförings- och bokslutsarbete debiteras däremot konto 6530 Redovisningstjänster och rena konsultuppdrag kan debiteras konto 6550 Konsultarvoden, bokföringskostnader. Fakturerade kostnader, t.ex. för avgifter till Bolagsverket, kopiering, databehandling etc, debiteras det utgiftskonto det gäller, fakturerade kostnader (jfr utlägg).

6530 Redovisningstjänster.
E postadress skapa

6530 redovisningstjänster

moms 1 600 kr. Verifikation 3 Varuinköp på kredit, 15 000 kr inkl. moms 3 000 kr.

-7 048. -7 048.
Postnummer lidingo

6530 redovisningstjänster at ansökan region skåne
lag ms project
högskoleprovet aritmetik
aktiv ortopedteknik bergshamra danderyd
pates pesto
keno 30 mars

Revisionsberättelse - SFSS

-8 250,00 ###.#. 0,00 0,0.