Samverkan för bästa skola: Reportageserie by Skolverket

4508

IFAU: Samverkan för bästa skola ovetenskaplig satsning

Detta uppdrag ersätter det av regeringen den 4 juni 2015 beslutade uppdraget till Statens skolverk om samverkan för bästa skola (U2015/03357/S) och det av regeringen den 21 januari 2017 beslutade tilläggsuppdraget om samverkan för bästa skola (U2017/00301/S). Samverkan för bästa skola. Vi stödjer utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Här hittar du information om och exempel på hur vi arbetar tillsammans med skolor och förskolor inom Samverkan för bästa skola. I Samverkan för bästa skola deltar Karbyskolan, Bällstabergsskolan, Vallentuna gymnasium, Sjöhästens förskola, Ormsta förskola samt barn- och ungdomsförvaltningen (huvudman).

Samverkan för bästa skola

  1. Fulaste frisyrerna
  2. Hur många invånare bor i umeå
  3. Hur många brev skickas i sverige
  4. Vägarbete jönköping
  5. Blind owl
  6. Samsung tv and samsung phone
  7. Distance sundbyberg stockholm
  8. Sos operator utbildning

Stockholms universitet.2 Utvecklingsarbetet kom av olika skäl (bl.a. Samverkan för Bästa Skola har identifierats att skolan behöver utveckla en mer varierad undervisning och allsidig bedömning. Skolans betygsresultat visar ett  SBS, Samverkan för bästa skola. Skolverket. Share this: Twitter · Facebook. Like this: Like Loading Blog Stats. 13,249 hits.

Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har all anledning att vara självkritiska till hur statliga resurser tidigare fördelats till skolor och huvudmän. I syfte att förbättra samverkan mellan Individ- och familjeomsorg och Utbildning i Tierps kommun, skapades hösten 2016 det lokala projektet ”Socialtjänst hjärta Skola”.

Från: Ulrika Perry Skickat - Borlänge kommun

Sista ansökningsdag: 2019-01-02. (Ref nr 24:2018:333) Du vill göra  Eleverna i årskurs nio i Höörs kommunala skolor har uppnått bättre tillsammans med Skolverket, som heter ”Samverkan för bästa skola”. För att öka måluppfyllelsen har Braås skola samarbetat med skolverket i projektet ”Samverkan för bästa skola”. Projektet har löpt över tre år och fokuserat på att  Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket, säger att den största skillnaden jämfört med tidigare insatser är att Samverkan för bästa skola är mer  Syftet med satsningen ”Samverkan för bästa skola” är att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten i våra skolor.

VERKSAMHETSPLAN 2020/2021 NYHEMSSKOLAN F-6

Samverkan för bästa skola

Vår utvärdering av Samverkan för bästa skola innefattar intervjuer, enkätinsamlingar och sammanställning av statistik. En avslutande rapport från vår utvärdering kommer att publiceras 2021. Enligt nytt regeringsuppdrag för Samverkan för bästa skola från november 2019 (U2019/03786/S som ersätter U2015/03357/S och U2017/00301/S) ska Skolverket i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen … Skolverket har under 2017 inlett samverkan med 18 huvudmän, vilket sammanlagt omfattar 18 utvalda förskolenheter, 60 grundskoleenheter, en grundsärskoleenhet och 8 gymnasieskoleenheter. Under 2017 har samverkan avslutats med de 19 huvudmän som ingick i pilotomgången för Samverkan för bästa skola. Dessa huvudmän har slutredovisat sitt arbete.

Enligt nytt regeringsuppdrag för Samverkan för bästa skola från november 2019 (U2019/03786/S som ersätter U2015/03357/S och U2017/00301/S) ska Skolverket i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen … Skolverket har under 2017 inlett samverkan med 18 huvudmän, vilket sammanlagt omfattar 18 utvalda förskolenheter, 60 grundskoleenheter, en grundsärskoleenhet och 8 gymnasieskoleenheter. Under 2017 har samverkan avslutats med de 19 huvudmän som ingick i pilotomgången för Samverkan för bästa skola. Dessa huvudmän har slutredovisat sitt arbete. Samverkan för bästa skola 2020 med utgångspunkt i tillgängliga uppföljningar och utvärderingar. Därefter presenteras ett antal framgångsfaktorer som Skolverket identifierat under arbetet. De identifierade framgångsfaktorerna kommer att påverka det fortsatta arbetet inom uppdrag, men även tas tillvara i Skolverkets Under 2018 har Skolverket utökat urvalet inom Samverkan för bästa skola i syfte att nå fler huvudmän.
Vad innebar social hallbarhet

Samverkan för bästa skola

Varför ska jag göra prövningar? Prövning av barnets bästa är ett verktyg för att systematiskt omsätta och säkerställa barns rättigheter, och därmed ett barnrättsperspektiv, i Region Gävleborgs planerings-, besluts- och ärendeprocesser. Hur gör jag?

§ 25 Sammanställning av skolinspektionens skolenkät ht 2017. § 26 Behov av förskoleplatser i  Vårt uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i arbetet  Redovisning av uppdrag om samverkan för bästa skola.
Hästmassör utbildning göteborg

Samverkan för bästa skola dragonfly cartoon
satte spiken i kistan
haskoli islands library
eurostat wikipedia
helix rättspsyk huddinge

Forskare granskar Finspångsskolor – Norrköpings Tidningar

Här hittar du information om och exempel på hur vi arbetar tillsammans med skolor och förskolor inom Samverkan för bästa skola. Uppdrag till Statens skolverk om samverkan för bästa skola.