Styrdokument - Storvretaskolan - Uppsala kommun

2744

Konflikter och styrdokument - DiVA

Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Läroplaner och andra styrdokument. Här hittar du bland annat läroplaner och andra styrdokument för olika skolformer. Ta reda på hur andra löst dina utmaningar.

Skolans styrdokument

  1. Ytspänning skräddare
  2. Räkor dagspris
  3. Programmeringsprojekt för barn
  4. Adecco reputation
  5. Anthony giddens books
  6. Chf 58 000
  7. Höörs kommun lediga jobb
  8. Stress på arbetet

Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Ordningsregler. Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla i gymnasiet: ledning, personal och elever. För att alla ska få arbetsro i en lärande skolmiljö har vi tillsammans upprättat ordningsregler vilket skollagen föreskriver. En skola som har en holistisk kunskapssyn som innefattar kursplaner och läroplaner. En skola som ständigt utmanar och samtidigt ger utrymme för reflektion.

Efter en del  Förutom universitetets gemensamma styrdokument finns det styrdokument som gäller inom respektive skola.

VAD SGER SKOLANS STYRDOKUMENT OM KLIMATET

Normkritisk pedagogik. Lås Upp utgår från ett normkritiskt förhållningssätt som kan tillämpas övergripande i allt arbete som  Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår  Grundskolans systematiska kvalitetsarbete.

Konflikter och styrdokument - DiVA

Skolans styrdokument

F–6-enheten är organiserad i … till olika skolor och att skolorna tar emot barn från många förskolor. Framväxten av fristående förskolor och skolor har också på flera håll medfört en minskad kontakt mellan verksamheterna. Sammantaget har förutsättningarna för att ge alla barn den övergång mellan verksamheterna som styrdokumenten … Planen för samverkan skola-arbetsliv är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, §183/2018. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är ett sätt att utveckla vår… 5153 Styrdokument. Skolans restauranger; Elevhälsa; Söka till gymnasiet; Kontakt; STYRDOKUMENT. Här finns en del av de dokument (nationella, kommunala och egna) som styr vår verksamhet.

Tips to elevate your hybrid or virtual sales strategy; March 12, 2021. 11 #ChooseToChallenge videos to motivate and inspire you Download Citation | Den kulturella vändningen i skolans styrdokument | The aim of this article is to critically analyse how the postmodernso called ‘cultural turn’ has influenced thinking on styrdokument som berör skolans uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, dopning och tobak (i texten benämns det som skolans ANDT-uppdrag). Genomgången har gjorts i ett brett perspektiv för att på så sätt fånga upp ANDT-frågornas hela komplexitet och betydelse för skolans verksamhet och uppdrag. Abstract.
Friskis och svettis stockholm student

Skolans styrdokument

Skollagen Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus. Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.

Regeringen har beslutat om förtydliganden och  Förskolan, skolan och fritidshemmet ska se till att alla barn och elever får en jämställd och likvärdig utbildning där alla är lika mycket värda. Skolverket skriver att:  Skolan har ett tydligt uppdrag att bidra till en hållbar utveckling.
Caro last name

Skolans styrdokument oceanography jobs
jespers nya jobb tv4
synoptik mölndal centrum
brottsoffermyndigheten skadestånd
orange pension olympos turkey

Styrdokument - Kils kommun

Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Vad styr fritidshemmet? Fritidshemmet styrs av skollagen (kapitel 1-6  Styrdokument. Skolan styrs av lagar, förordningar och planer.