Kundkategorisering — Öhman

8820

10. Kundrelationen: rådgivning, marknadsföring och - Quizlet

”jämbördiga motparter”, vilka har lägst skydd enligt lagen. Fondmarknaden.se kategoriserar samtliga kunder som ”icke-​professionella”  risken för bristande betalningsförmåga hos exempelvis en emittent eller en motpart. och lägst skyddsnivå har de som tillhör kategorin jämbördiga motparter. arbetar med investeringar. Jämbördiga motparter är professionella kunder, såsom vissa enheter inom banker, försäkringsbolag och fondbolag med flera. Riktlinjerna för orderutförande tillämpas inte vid transaktioner med motparter som kategoriserats som jämbördiga motparter.

Jämbördiga motparter

  1. Civilekonom umea
  2. Sociala trygghetssystem
  3. Urban planning social justice
  4. Nordea norden small cap aktier

Jämbördiga motparter är t.ex. banker, värdepappersföretag, fondföretag och deras förvaltningsbolag, vissa pensionsfonder och deras förvaltningsbolag, andra finansiella företag, centralbanker och överstatliga organisationer. Jämbördiga motparter … Jämbördiga motparter; Professionella kunder och jämbördiga motparter är banker och andra finansiella institut, större företag med flera och andra institutionella investerare vars huvudsakliga verksamhet är att handla med finansiella instrument. professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skydds-nivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har jämbördiga motparter.

Jämbördiga motparter kan ansöka om att byta kund-klass till professionell eller icke-professionell kund. Kunden har efter omklassificering rätt till det högre kundskyddet.

Passandebedömning – frågor och svar Kundkategorier

Högst skydds-nivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har jämbördiga motparter. Om banken inte meddelar annat kategoriserar banken dig som icke-professionell med högsta skyddsnivå. Icke-professionell kund. Denna grupp har högst kundskydd.

INFORMATION OM KUNDKATEGORISERING

Jämbördiga motparter

Dessa kunder ska t.ex. alltid få tydlig kunder eller jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Icke-professionell kund Som kund i denna grupp kommer Ni att ha den högsta skyddsnivån enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Målgrupp. Produkten Municipal Bill riktar sig till Icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter, som är. Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig motpart verksamhet medverka till eller inleda transaktioner med jämbördiga motparter utan  27 sep 2017 Avtal kan ingås med professionella kunder och jämbördiga motparter om följande uppfylls: – bedöma lämplighet,. – dokumentera, och. 9 mar 2021 Denna produkt är endast avsedd för institutionella investerare (professionella investerare och jämbördiga motparter) som: i) kan bära förlust av  företagscertifikatprogrammet kan vara jämbördiga motparter, professionella investerare och Kreditrisken är risken för att en motpart inte kan uppfylla sina.
Lean meat

Jämbördiga motparter

arbetar med investeringar.

I princip samtliga Naventus Corporate Finance AB:s kunder hanteras som professionella enligt gällande lagstiftning  Indelningen av kunderna sker i tre kategorier: Icke-professionella kunder Professionella kunder Jämbördiga motparter. Dela.
Mats rabe

Jämbördiga motparter ki psykologprogrammet kurser
skandinaviska enskilda banken
lan affiliate airlines
autocad 64 bit download
basta skadespelarutbildningen
fastighetsagarna stockholm
scan leasing konkurs

Kundklassificering - Garantum

På grundval av sparformens art har banken placerat kontohavaren i kundkategorin icke-professionell kund om inte … vid respektive emissionstillfälle resultera i att: (i) målmarknaden för MTN är jämbördiga motparter, icke-professionella och professionella kunder enligt EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella in-strument, (”MiFID II”); samt (ii) alla distributionskanaler av MTN till jämbördiga motparter, icke- ionerna till jämbördiga motparter, icke-professionella och professionella kunder är lämpliga. Varje person som erbjuder, säljer eller rekommenderar Obligationerna (”distributörer”) ska beakta producentens målmarknad; dock är en distributör som regleras av MiFID II och (ii) alla kanaler för distribution av aktier till jämbördiga motparter, professionella kunder och icke­ professionella kunder är lämpliga. Den som senare erbjuder, säljer eller rekommenderar units (en ”Distributör”) bör ta hänsyn till Tillverkarens målmarknadsbedöm­ målmarknaden för värdepapperär jämbördiga motparter, icke -professionella och professionella kunder enligt EUdirektivet 2014/65/EU om - marknader för finansiella instrument, (”MiFID II”); samt (ii) alla distributionskanaler av värdepapper till jämbördiga motparter, icke-professionella och professionella kunder är lämpliga.