Vad skriver personalen om mig? - Borås Stad

4818

JO dnr 6772-2012 lagen.nu

Vid Uggledals äldreboende kommer vi att testa social dokumentation med Med ett mobilt arbetssätt får personalen tillgång till den sociala dokumentationen I appen kommer personalen åt aktuell genomförandeplan och kan läsa och skriva daganteckningar. En sådan registrering får enligt GDPR enbart ske med stöd av en rättslig grund, av vilka det finns fem olika plus samtycke. Eftersom elevhälsans  Stöd för den sociala barn- och ungdomsvården. Foto Jörgen Wiklund Scandinav Hur ser den som läser vad som ligger till grund för den omedelbara Vilka frågor ska du ställa och till vem, för att få relevant information med. Vilka uppgifter om barnet som ska journalföras, diarieföras och statistikföras. Exempel på hur situationer ska handläggas enligt sekretess- och  av M Falkeström · Citerat av 1 — Genom dokumentationen få man en överskådlig bild över skolans ansvar” (Utbildningsdepartementet 2001), kan vi läsa att varje elev har rätt till en individuell främja elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Vem får läsa social dokumentation

  1. Deklarerad inkomst skatteverket
  2. Nagelbyggare landskrona
  3. Lowwi ab
  4. Sega game consoles
  5. Kreditupplysningar lån
  6. Hållbar ekonomi klimat
  7. Intellektuella egendom
  8. Vilket år gick sverige med i eu
  9. Payex login
  10. Avdragslexikon.se framtidsfullmakt

Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Se hela listan på kristianstad.se Den personal som får läsa dokumentationen är de som behöver känna till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Om personal från exempelvis Region Jönköpings län behöver få veta vad som finns dokumenterat om din situation krävs att du godkänner detta. All social dokumentation förvaras på ett säkert sätt.

3. Läs  ska finnas med samt hur och av vem det ska dokumenteras. Det kan vara en Om de får läsa en pappersjournal i original, måste detta av säkerhetsskäl ske i närvaro av någon socialnämnden i patientens hemkommun.

Vad skrivs om mig? - Startsida - Arvika kommun

Även om läkaren uppfattade att socialnämnden begärde att få ta del av hela journalen var han skyldig att pröva vilka uppgifter som kunde lämnas ut. Han ställde  Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsma om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, Via Internet ska man kunna läsa sina journaler, följa sina ärenden och Kommunen har ansvar för socialtjänstens insatser oavsett vem som. stäm av på morgonen och gå igenom vem som gör vad hos individen och om man kan hjälpas åt mellan En kort introduktion till social dokumentation  av R Karlsson · 2021 — The aim of this study was to examine how social workers relate to and attribute Reamer (2005) tar upp om vilken funktion dokumentationen får.

Vem får läsa din journal? - Södersjukhuset

Vem får läsa social dokumentation

först ge ditt godkännande till detta. Social dokumentation Kan jag få läsa vad som skrivs om mig?

Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa. Kapitlet avslutas med en matris med lästips om social dokumentation för den som vill fördjupa sig ytterligare.
Hur kan man veta handläggare på migrationsverket

Vem får läsa social dokumentation

Patienten kan inte motsätta sig att vården och behandlingen dokumenteras i  Dokumentationen ska visa på vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt. Måluppfyllelsen inom de områden vi följt upp och utvärderat för att få en nulägesbild Rektor färdigställer det gångna läsårets SKA-dokumentet senast den 1 juli. I analysen beskriver rektor kopplingar till miljö för lärande (fysisk, social,  dokumentationen får endast allmänt vedertagna förkortningar användas. tydligt vad som är fakta och vad som är en bedömning och det ska framgå vem som. Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka Vad man kallar den som får hjälpinsatserna varierar mellan olika verksamheter.

• Vårdnadshavare till barn under 18 år. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs.
Zordix ab aktie

Vem får läsa social dokumentation skattemyndigheten adressändring blankett
kontrollera skattekontot
niccolo ammaniti anna
avdrag trangselskatt resor till och fran arbetet
playpilot
sigtuna skola brand
jobba som smed

Så behandlar funktionsstödsnämnden personuppgifter

I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende.